Wat doen we?

Het Missiecomité Wintelre ondersteunt missie-en ontwikkelingswerkers afkomstig uit of nauwe banden hebbende met Wintelre en werkzaam in ontwikkelingsgebieden. Op dit moment: Pater Moesai in Suriname en kinderprojecten in Indonesië via Mieke Leermakers.

Wj dragen zorg voor een jaarlijkse financiële gave voor hen, komende van de inwoners van Wintelre of andere begunstigers en ondersteuners. Ook onderhouden wij de contacten met hen, direct en ook met hulp van andere vrijwilligers en kinderen uit het dorp.

Extra sponsoracties uit het dorp ( zoals o.a. Drie Koningenzingen door de schoolkinderen) worden besteed aan ondersteuning van kinderen in Suriname en Indonesië.

Inzamelingen voor Missiewerk en missionarissen, die via het bisdom lopen, worden rechtstreeks via de Kerk en het kerkbestuur gedaan. ( Vastenactie, Missiezondag enz.

Afdrukken E-mail

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen de ondersteuning van Pater Moesai in Suriname en Mieke Leermakers in Indonesië mogelijk te maken en langer vol te houden, door Uw gift naar:

Bankrek.:

G.G.J. Schenning, Missiecomite, Kloosterstraat 21, 5513 AH Wintelre. Nummer: 1581.14.248

Steun ook de kinderen die komen zingen met "Drie Koningen". 

Afdrukken E-mail

Home

Missiecomité Wintelre

Werkzaam sinds 1970

 

Voorzitter/Penningmeester:

G. Schenning

Kloosterstraat 21

5513 AH Wintelre

 

Secretaris:

Mevr. Vingerhoets

Kempkesveld 3

5513 BM Wintelre

 

Bankrek.:

G.G.J. Schenning, Missiecomite, Kloosterstraat 21, 5513 AH Wintelre. Nummer: 1581.14.248

 

Het Missiecomité Wintelre ondersteunt missie-en ontwikkelingswerkers afkomstig uit of nauwe banden hebbende met Wintelre en werkzaam in ontwikkelingsgebieden. Zij draagt zorg voor een jaarlijkse financiële gave voor hen, komende van de inwoners van Wintelre of andere begunstigers en ondersteuners. Ook onderhoudt zij de contacten met hen, direct en ook met hulp van andere vrijwilligers en kinderen uit het dorp.

Extra sponsoracties uit het dorp worden besteed aan ondersteuning van kinderen in Suriname en Indonesië.

 

Ook Uw hulp helpt ons om dit werk langer vol te kunnen houden!!

 

 

 

Afdrukken E-mail