• Home
  • Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De bestuurssamenstelling:
Cor Tholen (voorzitter)
Joris van Hest (Secretaris)
Ruud Lemmens (penningmeester)
Johnny van den Bliek
Noud Moeskops
William van Loon

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Balans en staat van baten en lasten: volgt na afsluiting van het eerste boekjaar per 31 december 2022.

Afdrukken E-mail