Home

KBO afdeling Wintelre

De KBO is een organisatie van senioren die tal van activiteiten ontplooien.

Deze activiteiten zijn vooral gericht op het bevorderen van sociale contacten van ouderen.

De KBO Brabant beschouwt de belangenbehartiging van alle ouderen tot een van haar belangrijkste taken. Hierdoor wil de bond het welzijn van senioren en hun deelname aan de samenleving bevorderen.

De KBO afdeling Wintelre telt momenteel 279 leden. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal zeker nog toenemen.

Iedereen die ouder wordt en niet meer volledig aan het arbeidsproces deeelneemt kan lid worden van onze KBO.

Men kan aan diverse activiteiten deelnemen maar er is geen enkele verplichting om dat te doen.

Verderop in de site kunt u kennisnemen van een aantal activiteiten.

En mocht u iets missen. Het bestuur wil graag samen met u aan de slag.

Bent u nog geen lid, u bent van harte welkom.

Het bestuur.

 

Afdrukken E-mail