Home

Welkom bij Dorpsraad Wintelre

Zoals u wellicht weet, bestaat er in Wintelre een groep mensen die zich inzet voor de leefbaarheid van ons dorp. Deze groep heet Dorpsraad Wintelre en houdt zich bezig met de huidige situatie in het dorp maar ook met de toekomst van Wintelre.

Ondertussen is Dorpsraad Wintelre een erkend overlegorgaan van de gemeente Eersel, ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Met een constructieve instelling wordt overlegd met ambtenaren. En op die manier laten we zien dat Wintelre graag meepraat over ons eigen dorp.

Wat houdt het werk van Dorpsraad Wintelre in?
Eén keer per maand is er een vergadering met alle bestuursleden. De groep is daarnaast onderverdeeld in verschillende werkgroepen waaronder woningbouw, verkeer, recreatie, zorg en werkgelegenheid. Deze werkgroepen vergaderen ook onderling naar gelang nodig is en de voorzitter van de werkgroep brengt in de maandelijkse vergadering verslag uit van hun werkzaamheden in de groep. Naast de normale gang van zaken hoort ook de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan nu tot de taak van Dorpsraad Wintelre.
Twee keer per jaar wordt er met het college van B&W vergaderd om de gang van zaken te bespreken.

Voor de duidelijkheid: we zijn géén politieke groepering, we hebben géén politieke voorkeur en we zijn ook géén verlengstuk van wethouders of raadsleden. Dorpsraad Wintelre is van, door en voor het dorp!

Wilt u graag meedenken over Wintelre?
Zou u graag een bijdrage willen leveren aan Dorpsraad Wintelre? Of zijn er vragen? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van Dorpsraad Wintelre; Jan Luttikhold, tel 040-2052791
Of neem contact op via onze contact pagina. 

Afdrukken E-mail