Problemen kinderopvang in Wintelre

Problemen kinderopvang in Wintelre,
Zoals iedereen gehoord heeft zijn er problemen binnen de kinderopvang in Wintelre. Dit heeft gevolgen voor ouders en kinderen die gebruik (zouden willen) maken van kinderopvang in Wintelre.
De dorpsraad is samen met Elle Welten-Bartels en Maartje Bartels-Keeris op zoek naar een passende oplossing. Hiervoor proberen we in contact te komen met de gemeente, kinderopvang en basisschool. Wat we veel terug horen, is dat het belangrijk is dat ouders die problemen ervaren dit (individueel) aangeven bij de gemeente, kinderopvang en (in geval van BSO) ook de basisschool.
Om het probleem van ouders in kaart te brengen, willen we iedereen (met kinderen t/m 12 jaar) vragen om de vragenlijst in te vullen.

Dit kan via deze link.

We hopen natuurlijk op zeer vele reacties

Bij vragen of opmerkingen, kun je altijd mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Alvast bedankt namens Elle, Maartje en de Dorpsraad.

Afdrukken E-mail

Informatieavond 18+ over middelengebruik

Informatieavond 18+ over middelengebruik i.s.m. Novadic-Kentron

Voor alle geïnteresseerde inwoners van 18+ van Wintelre is er op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over middelengebruik. Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn in samenwerking met Novadic-Kentron. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Rosdoek. De koffie en thee staan vanaf 19.00 klaar.

Op deze avond zullen preventiewerker Floris Brocaar van Novadic-Kentron en jeugdcoach Pim van Heesch van gemeente Eersel jullie meenemen in de wereld van verslavingsmiddelen zoals alcohol en drugs. Er wordt uitleg gegeven over het alert zijn op signalen, problematiek, valkuilen, hoe ermee om te gaan en het zoeken naar een oplossing.

Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen:

Een inkijkje:
Wat verstaan we onder ‘middelen’ zoals alcohol en drugs?

Hoe herken je deze middelen en het gebruik hiervan? Wat doet het met je lichaam en geest?

De illegaliteit van de middelen, de criminele activiteiten, de onomkeerbaarheid, het verder afglijden en de realiteit van de dag.

Hoe alert kun je zijn?
Wat zijn o.a. triggers voor middelengebruik?

Wat is de invloed van de omgeving, groepsgedrag en het kunnen weerstaan van de verleiding?

Wat is de samenhang tussen middelengebruik en eventuele andere problemen (moeilijk thuissituatie, gevoel van eenzaamheid, gepest worden, gok- of medicijnverslaving)?

En dan, wat kun je als ouder doen als je kind middelen gebruikt?

Hoe reageer je als ouder wanneer je erachter komt dat je kind reeds gebruik maakt van deze middelen?

Wanneer schakel je professionele hulp in? Wat doe je als je kind niet wil meewerken?

Kun je als ouder je kind helpen en begeleiden in het zoeken naar een oplossing? Wat kun je doen?

Kun je als ouder je kind helpen bij het afkicken, wat kun je betekenen voor je zoon of dochter?

Helpt het om voorwaarden te stellen en correct gedrag te belonen?

Het bepalen van grenzen. ‘Zero tolerance’ (geen gebruik toestaan) of het ‘gedogen’ van middelengebruik; welke aanpak is het meest effectief?

Middelengebruik; hoe maak je het breder bespreekbaar?

Hoe kun je andere kinderen en hun ouders aanspreken wanneer er signalen zijn van middelengebruik?

Hoe kun je zelf reageren als je aangesproken wordt over het middelengebruik van je kind of van jezelf?

Hoe benader je of bereik je (vrienden)groepen en (be)speel je de leider of leiders?

Hoe kun je als ouders gezamenlijk regels stellen, sterk staan en contact houden?

Waar kun je als gebruiker of betrokkene terecht in je directe omgeving. Zijn er laagdrempelige hulplijnen in eigen dorp mogelijk? Kunnen we als gemeenschap iets voor elkaar betekenen?

Dit zijn allemaal vragen die zomaar van de ene op de andere dag ook bij jou of in je naaste omgeving kunnen ontstaan.

We hopen op grote belangstelling en opkomst. We laten ons graag informeren, willen toegankelijk zijn, in gesprek gaan, met als doel kennis te delen en elkaar te versterken.

We gaan via de buurtschappen peilen hoeveel gegadigden er zijn voor deze bijeenkomst, zodat we weten wat voor opkomst we kunnen verwachten.

Tot ziens op 12 april

Werkgroep Zorg en Welzijn

Afdrukken E-mail

Bloedafname gewijzigd

Bloedafname

De tijden voor het bloedprikken in De Rosdoek wijzigen per 8 november 2021. Dit betekent dat bij de eerstvolgende ‘prikdatum’ de nieuwe tijden ingaan.

De bloedafname vindt vanaf dan elke dinsdagmorgen van 7.45 tot 8.30 plaats in de Rosdoek.

Alleen op afspraak.
De afspraak kan digitaal gemaakt worden via www.debloedafname.nl of via www.diagnostiekvooru.nl als men dan 5513 als postcode invult komt men bij de Rosdoek uit en kan de afspraak verder afgerond worden.
Via de laatstgenoemde website is het de gemakkelijkste manier om te regelen, maar niet iedereen kan daarmee overweg.
Daarom kunt u ook telefonisch een afspraak maken via 088-2141149
Zoals bij elk nieuw initiatief zijn er min en pluspunten. Graag vernemen wij die van u. Dat kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De evaluatie voor dit nieuwe prikken loopt nog steeds

Afdrukken E-mail

Bloedafname vanaf 2 maart weer mogelijk in De Rosdoek

Bloedafname vanaf 2 maart weer mogelijk in De Rosdoek

Vanaf 2 maart vindt er weer bloedafname plaats in De Rosdoek. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, werden veel locaties voor bloedafname uit veiligheid voor patiënten en medewerkers gesloten. Later werd bekend dat de meeste locaties definitief dicht blijven voor bloedafname, zo ook De Rosdoek. In samenspraak met de gemeente Eersel, huisartsen, lokale afdelingen van de Katholieke Ouderenbond en de dorpsraden is nu bloedafname toch weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om een pilot die tot 1 juli duurt.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gezocht: mensen die al fietsend en wandelend willen deelnemen aan meetnet voor luchtkwaliteit van Wintelre en (ruime) omgeving

Achtergrondinformatie over deelname aan meetnet voor luchtkwaliteit van Wintelre en (ruime) omgeving

Zoals ook in de media gepubliceerd, is eerder dit jaar een aanzet gemaakt met het opzetten en vervolgens verder uitbreiden van een luchtkwaliteit-meetnet binnen (o.a.) de gemeente Eersel. Eerste aanleiding daarvoor was (en is) de wens om een beter beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in met name de gebieden die door vliegtuigen van Eindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven worden overvlogen. Maar uiteraard zijn er in onze regio nog diverse andere verontreinigingsbronnen die de kwaliteit van de lucht, die wij continu inademen, beïnvloeden.

Er wordt geprobeerd om daarvan een zo volledig mogelijk en objectief beeld te krijgen, zodat daarmee bij toekomstig beleid rekening kan worden gehouden. Dit is niet eenvoudig. Maar in een innovatieve regio als de onze, schuwen wij deze uitdaging niet. Er is straks sprake van een viertal meetniveau’s (genaamd Q1 t/m Q4, waarbij Q1 relatief grofmazig maar zeer precies is en Q4 (min of meer in combinatie met Q3) fijnmaziger maar meer indicatief. Q3 en Q4 wordt op initiatief van en in nauwe samenwerking met de gemeente Eersel, gestalte gegeven door de klankbordgroep voor Eindhoven Airport binnen onze gemeente. Van de negen Q3 kasten, die sinds de tweede helft van dit jaar binnen de gemeente Eersel zijn opgesteld,  staan er twee in Wintelre. Deze meten fijnstof en geluid. Nu willen we het meetnet voor fijnstof verder verfijnen met, voorlopig als experiment, tien mobiele (Q4) meetdoosjes. Ook hiervan zijn er twee aan Wintelre toegewezen.

Nu zijn wij dus op zoek naar inwoners van Wintelre die gedurende een of meerdere dagen of weken met deze kastjes aan de slag willen. De voorkeur gaat uit naar mensen die zich vaak per fiets of te voet verplaatsen binnen Wintelre dan wel vanuit Wintelre en weer terug. Dit mag dus ook gerust naar b.v. een werkplek buiten Wintelre zijn. De kastjes kunnen eenvoudig aan een fietsstuur worden gemonteerd maar ook aan b.v. een broekriem of aan een rugzak worden gevestigd.

Ter indicatie van de grootte, zie foto en voor verdere informatie op internet:  https://snuffelfiets.nl/. De batterij in het kastje gaat ongeveer een dag mee en moet dus bij voorkeur elke nacht worden opgeladen aan het elektriciteitsnet (net als een mobiele telefoon). Het kastje begint automatisch te meten zodra je in beweging komt (loopt, fietst of rijd tot circa 50 km/u). De resultaten worden automatisch doorgestuurd naar een dataverzamelpunt, waar ook jij als gebruiker desgewenst het resultaat van je metingen kunt inzien.

Je hoeft geen technische kennis te hebben, je hoeft er niet voor om te rijden en het kost je nauwelijks tijd (alleen het op je fiets zetten en er afhalen en het aan de oplader leggen). Je kunt het kastje voor een dag, een week, of voor langere tijd lenen (uiteraard gratis). Voor meer informatie: Kees Dankers tel. 205 15 21 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

meetnet

Afdrukken E-mail

Luchtzuiverende beplanting in Wintelre

 

Luchtzuiverende beplanting in Wintelre

 

Inleiding
Met de corona-perikelen hebben we een periode van betrekkelijke rust gehad wat de geluidsoverlast van de vliegtuigen betreft. Ook is in diezelfde periode op vele plaatsen duidelijk geworden dat er niet alleen geluid is, maar dat er ook nog veel meer naar beneden komt in de vorm van allerlei soorten luchtvervuiling, want de lucht was tijdens deze periode aantoonbaar schoner.
Protesteren tegen en meepraten over het vliegveld helpt af en toe een heel klein beetje maar lost de overlast van geluid, fijnstof en ultra-fijnstof helaas niet op. Ons idee is nu om zelf iets concreets aan die overlast te gaan doen, in het kader van geen woorden maar daden. Wetenschappelijk is aangetoond dat planten CO2 en ook (ultra-)fijnstof kunnen opslaan dan wel wegfilteren. Er zijn een aantal planten die dit zelfs extra goed doen.
Hoe mooi zou het zijn als er in Wintelre een groot aantal van dergelijke planten komen te staan?
En welke de inwoners van Wintelre NIETS gaan kosten!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Werkzaamheden spottersweg

Werkzaamheden spottersweg

De huidige afsluiting van de Landsardseweg duurt i.p.v. tot 11 nu tot en met woensdag 16 september 2020. Dit omdat de asfalterings -en markeringswerkzaamheden meer tijd in beslag nemen.

Afsluiting Spottersweg

Vanaf 17 september t/m 30 oktober 2020 zal de Spottersweg nog gedeeltelijk afgesloten blijven, het gedeelte oude Spottersweg van Landsardseweg naar de Oirschotsedijk gaat tijdelijk weer open.

De Spottersweg wordt vernieuwd en verplaatst naar het nieuwe tracé.

Voor de omleidingsroutes voor fiets- en autoverkeer hebben we hieronder een kaartje geplaatst.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Wel kermis, maar geen kermisfeest

Wel kermis, maar geen kermisfeest

Vooralsnog gaat de kermis in Wintelre dit jaar wel door, maar in een aangepaste vorm. Zo zijn er wel kermisattracties, maar geen extra activiteiten rondom de kermis.

Er zal dus geen officiële opening of stratenloop plaatsvinden. Voor de horeca gelden verplichte zitplaatsen voor zowel het terras als binnen.De gemeente wil er zo op een verantwoorde manier een gezellige kermis van maken, zodat het zeker voor de kinderen toch feest is.

Kermisterrein

Op de kermis gelden de algemene RIVM-maatregelen. In overleg met kermisexploitanten wordt de 1,5 meter afstand bij spelletjes en verkoopzaken duidelijk aangegeven met lijnen op de grond. Bij het kopen van een kaartje en bij het in- en uitstappen zijn ook vakken gemaakt met belijning op de grond. Daarnaast is het op diverse punten op de kermis mogelijk om je handen te desinfecteren. Op sommige plekken plaatst de gemeente dranghekken om aan te geven waar het kermisterrein ophoudt, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer je de kermis verlaat.

Slag om de arm

Tijdens de kermis zijn er in de horeca en in het gemeenschapshuis geen extra activiteiten toegestaan. Dit betekent dat er geen optredens, DJ's of livemuziek is. In alle gelegenheden zijn zitplaatsen verplicht, zowel op het terras als binnen. En binnen alleen op basis van reserveringen.

De gemeente volgt samen met de veiligheidsregio alle corona-ontwikkelingen nauwgezet. Het blijft helaas dus mogelijk dat de kermissen op het laatste moment niet door kunnen gaan", meldt Eersel.

Afdrukken E-mail

Wijziging: Verkeershinder Spottersweg/Eindhovensedijk/Oirschotsedijk

Verkeershinder Spottersweg/Eindhovensedijk/Oirschotsedijk
(Bron: gemeente Eindhoven)

In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen moeten wij helaas melden dat er wederom een wijziging is opgetreden in de planning van de werkzaamheden van Enexis.Het boorbedrijf is niet instaat geweest om maandag 20 april te starten. Zij zijn gestart op woensdag 22 april 2020.
Enexis heeft hierop besloten om enkele werkzaamheden naar eerderaansluitend aan de boring uit te voeren, zodat ze alles in een keer te kunnen afmaken.Hiervoor dient de Spottersweg wel nog langer te worden afgesloten. Dit betekent dat de Spottersweg tussen de Landsardseweg en de Oirschotsedijk is afgesloten,

  • · van woensdag 22 april 2020, 09.00 uur tot vrijdag 24 april 2020, 16.00 uur.
  • · En van maandag 27 april 2020, 9.00 uur tot vrijdag 1 mei, 16.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid via Oirschotsedijk – Landsard v.v.
Excuses voor het ongemak.

Van maandag 20 april, 09.00 uur tot vrijdag 24 april, 16.00 uur wordt er op de Eindhovensedijk, ter hoogte van de Spottersweg, gestart met het aanbrengen van een ondergrondse boring t.b.v. stroomkabels. Hiervoor wordt de Spottersweg afgesloten voor autoverkeer. Tevens komt er op de Eindhovensedijk een halve rijwegafzetting welke met verkeerslichten en verkeersregelaars zal worden begeleid.

Fietsers
Voor fietsers verandert de situatie niet. Zij kunnen overal via de normale weg door. Het fietspad Spottersweg (tussen Luchthavenweg en Landsardseweg) is nog wel afgesloten.

Autoverkeer
Voor de afsluiting van de Spottersweg komt er een omleidingsroute via de Landsard (zie kaartje).
Op de Eindhovensedijk wordt er een rijstrook (ter hoogte van de Spottersweg) afgesloten. Het autoverkeer op de Eindhovensedijk wordt door verkeerslichten en verkeersregelaars begeleid.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je terecht bij onderstaande contactpersoon:
Jérôme Verbruggen
Uitvoeringscoördinator
+31643016065
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail