Vergaderingen

De Stichting Leefbaar Wintelre vergadert elke maand met uitzondering van de vakantieperiode.

Twee van de vergaderingen van de Werkgroep zijn openbaar.

Op de agenda staan onderwerpen die het dorp Wintelre aangaan.

Op 16 december 2008 is de Werkgroep Leefbaar Wintelre formeel opgeheven en is opgegaan in de Stichting Leefbaar Wintelre.

 

 

Afdrukken E-mail