Infopunten in de dorpen Vessem en Wintelre

In januari 2008 wordt in Vessem en Wintelre gestart met infopunten. Deze infopunten worden ondergebracht in de gemeenschapshuizen d'n Boogerd in Vessem en de Rosdoek in Wintelre. Op deze plaatsen komt in de vorm van folders informatie beschikbaar over alle voorzieningen rondom wonen, welzijn en zorg en zal wekelijks een spreekuur plaatsvinden.

De opening van de infopunten vindt plaats op woensdag 30 januari 2008 in Vessem en op donderdag 31 januari 2008 in Wintelre. Vanaf dan zijn elke woensdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur in Vessem en op donderdag van 09.00 -11.00 uur in Wintelre vrijwilligers aanwezig om u te woord te staan en uw vragen over wonen, welzijn en zorg te beantwoorden en u advies te geven. Voor het verkrijgen van foldermateriaal kunt u op de tijden dat de gemeenschapshuizen geopend zijn altijd terecht.

De infopunten vormen het 'voorportaal' van het lokaal loket van de gemeente Eersel. Dit betekent dat in deze punten alleen informatie en advies kan worden verkregen. Voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke voorzieningen (hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoervoorzieningen, woningaanpassingen etc.) moet u zich blijven wenden tot het lokaal loket, dat gevestigd is in het gemeentehuis.

De infopunten komen tot stand door samenwerking tussen het Gecoördineerd Ouderenwerk de Kempen en de gemeente. De gemeente heeft al langer de wens om informatie meer naar de mensen toe te brengen. Ook de bewoners van de dorpen zelf geven aan een infopunt zeer wenselijk te vinden. Het Gecoördineerd Ouderenwerk heeft in beide dorpen veel enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden om als vrijwilliger het infopunt te bemannen. Deze vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de plaatselijke situatie en de voorzieningen die er zijn.

Als blijkt dat het initiatief voorziet in een behoefte dan zullen ook in de dorpen Duizel, Steensel en Knegsel in de loop van 2008 soortgelijke infopunten worden ingericht.

 

Afdrukken E-mail