Werkzaamheden trottoir Kloosterstraat (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),

De Dorpsraad Wintelre heeft onlangs aangegeven dat het voetpad in uw straat op sommige plaatsen aan de smalle kant is. Wij zijn hierop ter plaatse geweest en hebben geconcludeerd dat de trottoirs inderdaad niet heel ruim zijn.

Aan de even zijde zijn er, door bomen en een erg smalle groenstrook weinig mogelijkheden tot verbreding (er zou anders nagenoeg geen groenstrook overblijven). Aan de oneven zijde daarentegen ligt al grotendeels een trottoir van 4 tegels. Op enkele plaatsen liggen er echter maar 3 stoeptegels (90 cm.), hetgeen inderdaad krap kan aanvoelen.

Gezamenlijk hebben we gedacht om het trottoir aan de oneven zijde van uw straat over de gehele lengte 4 tegels breed te maken. Gevolg hiervan is dat de plantsoenen ter hoogte van huisnummers 21-23 en 45-55 worden aangepast.

Op enkele locaties hebben we echter gezien dat de doorgang, ondanks de 4 trottoirtegels breedte, door overhangend groen toch smaller is. Dit heft onze werkzaamheden dan onbedoeld op. Om de doorgang te kunnen waarborgen vragen we u om, indien van toepassing, uw haag op de erfgrens niet te breed te laten worden of het groen te laten overhangen op het trottoir. Door al deze inspanningen wordt de Kloosterstraat beter begaanbaar voor bijvoorbeeld rolstoel-gebruikers of mensen met een kinderwagen.

Deze werkzaamheden zijn in week 17 (vanaf dinsdag 23 april 2019) gepland. Wij verzoeken u daarom om komende week uw auto zoveel mogelijk op eigen terrein of anders aan de even zijde van de Kloosterstraat te parkeren.

Met vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer J. Bierens van team Beheer en Uitvoering. Tijdens kantooruren is hij bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
de heer J. Smulders
Teamcoördinator Uitvoering en Beheer

Afdrukken E-mail