Luchtzuiverende beplanting in Wintelre

 

Luchtzuiverende beplanting in Wintelre

 

Inleiding
Met de corona-perikelen hebben we een periode van betrekkelijke rust gehad wat de geluidsoverlast van de vliegtuigen betreft. Ook is in diezelfde periode op vele plaatsen duidelijk geworden dat er niet alleen geluid is, maar dat er ook nog veel meer naar beneden komt in de vorm van allerlei soorten luchtvervuiling, want de lucht was tijdens deze periode aantoonbaar schoner.
Protesteren tegen en meepraten over het vliegveld helpt af en toe een heel klein beetje maar lost de overlast van geluid, fijnstof en ultra-fijnstof helaas niet op. Ons idee is nu om zelf iets concreets aan die overlast te gaan doen, in het kader van geen woorden maar daden. Wetenschappelijk is aangetoond dat planten CO2 en ook (ultra-)fijnstof kunnen opslaan dan wel wegfilteren. Er zijn een aantal planten die dit zelfs extra goed doen.
Hoe mooi zou het zijn als er in Wintelre een groot aantal van dergelijke planten komen te staan?
En welke de inwoners van Wintelre NIETS gaan kosten!


Plan

Het is dus ons plan om de lucht in Wintelre iets schoner te krijgen. We hebben geld gevraagd bij Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) voor luchtzuiverende planten in ons dorp. Als er minimaal 700 Wintelrese huishoudens meedoen dan worden er per gezin maximaal 3 planten geschonken. We hebben een aantal planten geselecteerd die de lucht  zelfs extra goed zuiveren. Indien er geen plaats is in uw tuin voor een of meerdere planten is er een beperkte mogelijkheid om toch mee te doen en deze planten in de openbare ruimte (gemeentegrond) te planten. Ook is er een zeer beperkte mogelijkheid om de planten af te staan aan de buren. Dit moet uitdrukkelijk aangegeven worden op het inventarisatieformulier.

Het is natuurlijk bijna ondoenlijk om dit huis aan huis te gaan vragen. Daarom doen we dat door middel van een formulier om te downloaden waarop u uw wensen kenbaar kan maken. Het is de bedoeling dat u het formulier invult en een maximum van totaal drie planten selecteerd.

Om het overzichtelijk te houden willen we het verder per buurtschap organiseren. Dat bevordert meteen ook de band met de buurt.

Het formulier graag dus per omgaande inleveren bij onderstaande mensen;

Bluumkesbuurt                            Twan van Gerwen (Margrietlaan 13)
De Hut                                        Wilma de Haas ( Oirschotsedijk 1)
Heiligenhoek                                Anja de Koning (Kloosterstraat 54) of Jan-Wim van de Sande (Kloosterstraat 2)
Drieslaginhetakkerveldje                Audrey Velthuisen (Dries 3) of Wim Wilting ( Biezenvelden 10)
Mostheuvel                                   Annemarie Segers (Mostheuvel16) of Jan-Wim Kerkhofs (Koemeersdijk 15)
Vreemdelingenhoek                       Marianne Huijbers (Biemeren 2A) of Karin van Esch (Groenstraat2A)
Bijsterveld                                    Jet van Kroonenburg (Slikdijk 4) of Winanda van de Sande ( Slikdijk 3)
Kat en hondstraat                         Ineke Neggers (Everstraatje 6) of Henk vd Heijden (Willibrordusstraat 4)        
Kekkenkreieltsemerendijk              Sandra van Gerwen (Kekkeneind 10)

Of bij de Rosdoek in de brievenbus.

 Uiterste inleverdatum : 9 november.

 Het is bedoeling dat de planten op enig moment per buurt worden afgeleverd zodat niet het hele dorp in een keer bevoorraad moet worden.
Vervolgens moeten de planten door u zelf in de eigen tuin geplant worden. Natuurlijk kunnen we vanuit de buurt of vanuit de leverende hovenier hulp bieden bij het planten. En dat doen we ook, maar in principe staat zelfwerkzaamheid wel voorop.
En als je geen tuin hebt is er op het balkon mogelijk wel een plaatsje voor een plant.

 U doet toch ook mee voor een
schoner leefmilieu in Wintelre?

En we tonen daarmee ook meteen dat we samen in staat zijn om dit allemaal te organiseren.

Bijbehorende documenten ter download:
Het formulier
Beschrijvingen van alle planten

Afdrukken E-mail