Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail) aan de penningmeester (ledenadministratie) van het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden voor 3 december van het lopende verenigingsjaar. (De penningmeester zal een bevestiging per e-mail versturen. Gelieve deze te bewaren als bewijs van opzegging).

Bij een opzegging in strijd met het voorgaande eindigt het lidmaatschap pas op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

Afdrukken E-mail