Clubhistorie

Een stukje geschiedenis

Het ontstaan van Tennisvereniging De Meppers gaat terug naar 1982 toen in de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Vessem het bestuursvoorstel “ieder lid van TV Vessem is verplicht om kantinedienst te draaien” werd aangenomen.
Vele Wintelrese leden van TV Vessem stemden tegen, maar zij waren in de minderheid.

Hans Vrijsen besloot daarom met twee vrienden (Cor Tholen en Bart van de Berk) om te onderzoeken of er genoeg belangstelling bestond in Wintelre om een eigen tennisvereniging op te richten. Twee van de drie kerkdorpen van de toenmalige gemeente Vessem hadden al tennisbanen, maar in Wintelre was nog niets.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Kantinereglement

KANTINE REGLEMENT

In principe zijn alleen die leden ingeschakeld voor de kantinedienst die ook deelnemen aan de betreffende clubactiviteit.

Het is mogelijk dat u tijdens de kantinedienst zelf moet tennissen. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u het een en ander van tevoren klaarzet of eventueel regelt met diegenen die op dat moment in de kantine zijn.

Mocht u verhinderd zijn op het tijdstip dat u ingeroosterd bent, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen met iemand anders. Voor de telefoonnummers wordt verwezen naar de ledenlijst. Deze ledenlijst is ook aanwezig in de kantine en buiten op het nieuwsbord.

Wilt u, indien u ruilt, de veranderingen aanbrengen op het rooster dat in de kantine hangt.

Zorgt u ervoor de accommodatie niet onbeheerd achter te laten, voordat uw opvolger aanwezig is.

De commissie zal zorgen dat de accommodatie bij het begin open is of zal de sleutel bezorgen bij de eerste die dienst heeft.

Het laatste lid dat op een dag dienst heeft, zorgt ervoor dat er ± € 10,00 wisselgeld in de kas blijft en geeft de rest incl. de sleutel in een enveloppe af bij Twan van Gerwen (Margietlaan 13 te Wintelre) 

Indien er niemand thuis is, kan de enveloppe in de brievenbus in de voordeur gedeponeerd worden.

Bij externe competitie zorgt de teamleid(st)er voor de kantinedienst en voor de afdracht van het geld.

Consumpties dienen contant te worden voldaan. Mocht u geen contanten bij zich hebben, dan schrijft men dat op op een briefje en voldoet u het verschuldigde bedrag de volgende keer.

Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine. 

 IMG 5667a

Afdrukken E-mail

Algemeen

Op onze website vindt u altijd het laatste nieuws van TV de Meppers. 
U kunt hier onder andere verslagen, reglementen, aanmeldingsformulieren, foto's en dergelijke terugvinden. 

Tennisvereniging De Meppers is een vereniging. Er is dus geen beheerder; de beheerder bent u zelf, evenals alle andere leden.
Wij vragen u dan ook op kleinde problemen zelf op te lossen. Bij grote problemen schakelt u een bestuurslid in. 

 

 

Afdrukken E-mail

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail) aan de penningmeester (ledenadministratie) van het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden voor 3 december van het lopende verenigingsjaar. (De penningmeester zal een bevestiging per e-mail versturen. Gelieve deze te bewaren als bewijs van opzegging).

Bij een opzegging in strijd met het voorgaande eindigt het lidmaatschap pas op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

Afdrukken E-mail