• Home
  • Informatie voor de leden

Informatie voor de leden

HOE ZIET EEN GROEPSAVOND ERUIT?

Een groepsavond duurt anderhalf uur en wordt voornamelijk ingevuld met sport, spel, creativiteit en buitenleven. Er wordt ook wel eens een avond gezwommen of met thema´s gewerkt. Verder wordt speciaal aandacht besteed aan sinterklaas, kerst en carnaval. Vaak wordt dit met meerdere groepen tegelijk gevierd. De ouders ontvangen hierover tijdig informatie.

REGELS TIJDENS DE GROEPSAVOND

In het algemeen geldt: houd rekening met elkaar en maak er samen een leuke groepsavond van.

De kinderen:
- luisteren naar wat de leiding zegt
- zijn stil als er iets uitgelegd wordt
- doen allemal mee aan het programma
- gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn
- schelden en pesten niet
- vernielen niets
Kinderen die zich niet aan de regels houden krijgen een waarschuwing. Bij 3 waarschuwingen worden ouders ingelicht.

 

PRAKTISCHE TIPS

- Geef uw kind gemakkelijke, bij voorkeur wat oudere, kleding aan die vies mag worden.

 - Laat uw kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsavond komen en laat het na afloop direct naar huis gaan.

- Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden. Houd het op een kleinigheidje

ZIEKTE EN VERHINDERING

Bij ziekte of verhindering graag afmelden bij de leiding of via een ander lid van de dezelfde groep.

VAKANTIES

Over het algemeen zijn er geen groepsavonden tijdens de schoolvakanties. Hierop kunnen uitzonderingen bestaan. De leiding zal dit de kinderen tijdig mededelen.

ACTIVITEITEN NAAST DE GROEPSAVONDEN

Weekendjes
Iedere groep heeft een keer per seizoen een gezellig weekendje met leuke spelletjes en activiteiten waarbij er een nachtje wordt gelogeerd in het jeugdhuis.

Kamp
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we een gezellig kamp voor de leden. Dan verblijven we in een blokhut en doen 5 tot 6 dagen allerlei spannende en leuke activiteiten. Er is meestal een thema verbonden aan het kamp. In het voorjaar ontvangen ouders meer informatie over het zomerkamp: data, plaats en de kosten die eraan verbonden zijn. Er staat dan ook in wanneer u uw kind voor het kamp kunt aanmelden dit kunt u ook vinden op de kalender van deze site.

Vanuit het district
Er is een maxiorendag (zondag) met spelletjes, juniorentoernooi (2 daags met overnachting in tenten) en het zwemfestijn. Er wordt per jaar bekeken aan welke activiteiten er deel genomen wordt. Ouders worde tijdig op de hoogte gebracht van de data, activiteiten en eventuele kosten.

Op landelijk niveau
Het landelijk bureau Jong Nederland helpt op allerlei vlakken en ook zijn er landelijke activiteiten zoals het tweejarlijks Jong Nederland festival.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een ongelukje gebeurt tijdens een groepsavond. Daarvoor heeft JN 2 collectieve verzekeringen en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De premies hiervoor zijn opgenomen in de contributie.

Aansprakelijkheidsverzekering (WA)

Een WA-verzekering is voor situaties tijden JN-activiteiten waarin derden (ook andere leden) schade geleden hebben door toedoen van de verzekerde (bijvoorbeeld: een lid). De verzekeringsmaatschappij keert bij toekenning van de schade dus aan anderen uit. Verzekerd zijn de organisatie, bestuursleden, leiding en leden tijdens alle JN-activiteiten. De verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van kinderen en volwassenen die de activiteiten bezoeken. Het eigen risico bedraagt bij schade aan goederen €100 per gebeurtenis. Bij lichamelijk letsel bestaat geen eigen risico.
In het algemeen geldt: de eigen WA-verzekering gaat altijd voor. Als er schade niet of gedeeltelijk gedekt wordt door de eigen WA-verzekering, kan een beroep gedaan worden op de WA-verzekering van JN.

Ongevallenverzekering

Een ongeluk gebeurt plotseling en niemand heeft er echt schuld aan. De extra kosten bij een ongeval, zoals bijvoorbeeld vervoer, worden niet of in geringe mate vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarom heeft JN deze verzekering afgesloten voor haar leden en vrijwilligers. Gaat het bij een WA-verzekering om anderen die schade lijden, een ongevallenverzekering heeft daarentegen betrekking op ongevallen, tijdens alle JN-activiteiten, van de verzekerde(n).

Fietsen en brillen

Schade of diefstal van fietsen wordt niet gedekt door deze verzekeringen. Het is een zeer moeilijk verzekerbaar object. Wij raden u aan, tenzij u al een fietsverzekering heeft, om tijdens de kampweek een reisverzekering af te sluiten die deze eventuele schade dekt. Misschien heeft u al een doorlopende reisverzekering die deze schade dekt.
Ook voor brillen geldt dat schade hieraan niet gedekt wordt door deze verzekeringen van JN.

Afdrukken E-mail