Ereleden

ere-leden        
  Vissers   Past. P. oud-pastoor Wintelre ere-lid
  Aaken van Ad Ere-hoofdman ere-lid
  Eeten sr van Thomas gildebroeder ere-lid
  Aaken van Leen gildezuster ere-lid

Afdrukken