• Home
  • Dorpsraad Wintelre Nieuwsberichten

Wintelre heeft zich laten zien, maar ook laten horen.

 

De massale opkomst voor de informatie bijeenkomst Vliegveld, woensdag 9 september in de Rosdoek, laat zien en horen dat we voor elkaar opkomen. Zelfs de leeuwen bij onze kerk kunnen trots zijn op de betrokkenheid van de Wintelrese gemeenschap.

Een voor allen, allen voor een!

Namens Leefbaar Wintelre bedanken we alle aanwezigen, maar ook anderen die op hun eigen manier hierbij betrokken zijn. Dit signaal betekent voor leefbaar Wintelre veel.

De overlast van het vliegveld, door Defensie en Eindhoven Airport, is na deze bijeenkomst echter (nog) niet opgelost. Dat zou mooi zijn, maar deze bijeenkomst is voor degene die verantwoordelijk zijn bij de ontwikkeling van het vliegveld, wel een teken dat er verandering bij Wintelre zal moeten komen. Hoe of op welke wijze men overlast van geluid / uitstoot ultrafijn stof / kerosinestank wil voorkomen, zal in de komende tijd (jaren!) duidelijk worden.

Maar dit betekent niet dat we nu gewoon kunnen afwachten op wat er mogelijk zal veranderen. Om onze overlast (geluid en/of stank) van (Defensie)vliegtuigen en helikopters kenbaar te maken, moeten we dit blijven melden. Dat kan via www.samenopdehoogte.nl of bellen 040-2896133 / 040-2896144. Melden gaat steeds makkelijk en is nu ons enige “wapen”, maakt hiervan gebruik.

Wie meldt, die telt.

Wat betreft onze besproken actiepunten zoals o.a. mobiele meetpaal, onderzoek RIVM (ultrafijn stof), isolatie hondenkennel e.d. Deze zullen we via het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) verder onder de aandacht houden. Je kunt overigens via www.covm.nl alle verslagen, rapportages (meldingen overlast) e.d. inzien. Veel informatie is daar te vinden. Als je de tijd hebt, kijk dan eens op deze website.

Het verslag van de informatie bijeenkomst Vliegveld zal binnenkort worden geplaatst op deze site. Voor meer informatie omtrent het vliegveld of suggesties / ideeën neem dan aub contact op met Henk Bartels (064528760 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Door elkaar te informeren staan we samen sterker in onze actie “Leefbaar Wintelre”.

Voor degene die naar de hoorzitting / rondetafelgesprek Luchtvaartnota wil gaan, d.d. 23 september 2015 locatie Tweede Kamer Den Haag, aanvang 10.30 tot 15.00 uur, meld je aub aan bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 040 2052151). Graag vóór 17 sept. doorgeven.

Verder, succes met het melden van overlast vliegveld. Dat telt!

Henk Bartels

Leefbaar Wintelre, werkgroep Zorg en Welzijn

 

Afdrukken E-mail

Informatie bijeenkomst 9 september vliegveld

 

In het Blaaike van deze week staat een nieuwsbrief van Leefbaar Wintelre.
In deze nieuwsbrief worden de bewoners van Wintelre uitgenodigd om op 9 september, aanvang 20.00 uur, in de Rosdoek aanwezig te zijn. Een delegatie van ministerie van Defensie en Infrastructuur en Milieu zal dan tekst en uitleg geven over de ontwikkelingen omtrent het vliegveld.

Het is nu de gelegenheid om als inwoners van Wintelre rechtstreeks met de verantwoordelijk van het vliegveld in gesprek te kunnen gaan.  Meld je aan bij Jan Heuveling (zie verder).

Pak deze kans en laat je zien / horen.  Steun elkaar door massaal te komen.

Leefbaar Wintelre heeft eerder via het Blaaike / mail / Hint / Eindhovens Dagblad / Omroep Brabant aandacht gevraagd voor de aantasting van de leefbaarheid van ons dorp door het vliegveld. Niet alleen de toenemend aantal burgervliegtuigen, maar ook de militaire vliegtuigen / helikopters / hondenbewakingskennel / proefdraaien  / enz bedreigen ons woongenot.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat in het eindadvies van Alders met naam Wintelre wordt benoemd dat (te) veel overlast heeft. O.a. de nieuwe vliegroute 1b is een doorn in het oog en de toekomstige proefdraaiplaats geeft ook discussie.

In het Eindhovens Dagblad van 21 augustus, staat een groot artikel: Alders teruggefloten om Airport-plan. Dit betekent dat er opnieuw onderhandeld gaat worden. Dit zal op zeer kort termijn worden gedaan en het overleg op 9 september is voor ons een zeer mooie gelegenheid om massaal onze bezorgdheid te laten zien en horen.

Wij verzoeken inwoners van Wintelre vriendelijk om iedereen op te roepen om zich aan te melden bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Inwoners van Wintelre laat zien dat we opkomen voor elkaar en dat we ons dorp Wintelre willen behouden voor toekomst, voor jezelf maar ook voor je (klein)kinderen.

Voor verdere vragen: bel Henk Bartels, de vertegenwoordiger van Leebaar Wintelre  in de werkgroep Zorg en Welzijn. 0645287160.

 

Afdrukken E-mail

Wegwerkzaamheden aan De Beijert Wintelre

In week 25 en 26 (17 juni t/m 1 juli) wordt een gedeelte van de rijbaan van de Beijert in Wintelre herstraat.

De weg wordt tijdens de werkzaamheden volledig voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De aanwonenden worden door de aannemer Heijmans d.m.v. een bewonersbrief geïnformeerd over de exacte tijden en dagen van de uitvoering.

Afdrukken E-mail

Presentatie Rattenoverlast in de Rosdoek


Op 1 juli 2015 vond in de Rosdoek een goed bezochte  informatiebijeenkomst plaats waar werd verteld hoe we kunnen helpen om de rattenoverlast in Wintelre te bestrijden. Uitgenodigd door de gemeente werd door het KAD (kennis- en adviescentrum dienstplagen) hier een presentatie gegeven.
Tijdens de presentatie werd duidelijk gemaakt hoe ratten te signaleren en te bestrijden, maar allerbelangrijkste om in alle gevallen een melding te doen bij de gemeente (Tel. 0497-531300 of via de gemeente-app) waarna deze direct automatisch worden doorgegeven aan het KAD.

Dia´s van deze presentatie zijn hier te vinden.

Afdrukken E-mail

Informatiemiddag uitbreiding composteringsbedrijf Bierings / Van Berkel

 

Op zaterdagmiddag 20 juni 2015 organiseren initiatiefnemers een informatiemiddag over het bestemmingsplan aan Scherpenering 23-31 in Wintelre, oftewel bij composteringsbedrijf Bierings/Van Berkel. Tijdens deze middag informeren dhr. Bierings en de Van Berkel Groep omwonenden over het plan.

Zoals u wellicht eerder heeft vernomen, maken omwonenden zich ernstig zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving. Het bedrijf zorgt nu al voor overlast en stank. Een uitbreiding zal nog meer overlast met zich mee brengen. Er wordt een nieuwe zogeheten 'shredder' geplaatst die voor veel geluidsoverlast zal zorgen. Het bestemmingsplan moet voor de uitbreiding gewijzigd worden, de raad moet daarmee instemmen. Het is belangrijk dat we vanuit Wintelre laten blijken dat we niet blij zijn met deze ontwikkeling.

We verzoeken inwoners uit Wintelre daarom om zeker naar de informatiemiddag te komen:

Zaterdag 20 juni 2015
13:00 uur tot 15:00 uur Scherpenering 23 in Wintelre 

Aan het begin van de middag wordt eenmalig een presentatie gegeven, waarna ook gelegenheid is tot het stellen van vragen. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Indien u wenst te komen kunt u zich aanmelden, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bedrijfsperceel aan het adres Scherpenering 23 in Wintelre. Het bedrijf, dat zich richt op het composteren en bewerken van groenstromen heeft in de huidige situatie te weinig ruimte om de noodzakelijke bedrijfsmatige activiteiten op het bestaande perceel uit te voeren. Om de activiteiten in de beoogde omvang mogelijk te maken wordt het bestaande bouwperceel met bedrijfsbestemming uitgebreid met een zuidelijk gelegen bouwperceel. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de gemeente Eersel en te zien op de website Ruimtelijke Plannen.

 

Afdrukken E-mail