• Home
 • Dorpsraad Wintelre Nieuwsberichten

Ook glasvezel in geheel Wintelre


In Eersel wil een investeerder (Reggefiber) de dorpskernen op glasvezel aansluiten. Het buitengebied van Wintelre en ook die van de andere kerkdorpen, maar ook het kerkdorp Knegsel, worden op voorhand al niet me egenomen in de plannen van deze commerciële organisatie. Dat betekent dat deze buitengesloten gebieden ook in de toekomst hier niet van kunnen genieten. Dus rijst al snel de vraag: Willen wij de aanleg van glasvezel in handen leggen van de eerste de beste commerciële organisatie en daarmee een groot gedeelte van onze bevolking in de kou laten zitten?
Glasvezel is van heel groot belang voor toekomstige ontwikkelingen, die ons allen aangaan. Het wordt net zo gewoon en onmisbaar als gas, water en elektriciteit. De ontwikkelingen in de wereld gaan erg snel, en glasvezel is een infrastructurele “must-have” voorziening die op korte termijn (binnen nu en 5 jaar) een basisvoorwaarde is voor zaken zoals:
 • Kennis: De mogelijkheden die ICT ons vandaag de dag bieden hebben een ongelofelijke invloed op de manier van kennis vergaren. Het onderwijssysteem van de toekomst voor onze kinderen zal gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van deze voorzieningen.
 • Communicatie: Visuele contacten leggen met anderen, de familie, kinderen, kleinkinderen ook al wonen ze in Amerika of Australie.
 • Werk: Bestaande banen kunnen op elke plek worden uitgevoerd (goed voor milieu) en nieuwe banen ontstaan gebaseerd op deze voorzieningen (goed voor de economie).
 • Zorg: Het stelt bepaalde bevolkingsgroepen in staat om veel langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Grote bedrijven (zoals Philips) investeren hard in “zorg op afstand” concepten. Dit biedt ongekende mogelijkheden, die hard nodig zijn om onze gezondheidszorg gereed te stellen voor de uitdagingen van de nabije toekomst. Wat dacht u van een pacemaker die bij een hartaanval zelf contact legt met 112 als je alleen thuis bent?

Glasvezel in elk huis is onomstreden dé technologie die bovenstaande mogelijk maakt. Een vergelijkbaar alternatief is er niet: je hebt het wel of je hebt het niet. Laat u niet gek maken doordat dit ook nu al mogelijk is. Ook niet door UPC. Er is alleen glasvezel tussen de hoofdstations, maar wij praten over glasvezel IN de woning. Het einde van dit huidige netwerk is in zicht. Het is op. Het plafond is bereikt.

Zoals u vast in de Hint hebt kunnen lezen kunnen wij, inwoners van alle kerkdorpen het ook zelf doen! En dat door het oprichten van een coöperatieve vereniging, die eigendom is van de leden en producten of diensten levert aan haar leden. Dit lijkt ingewikkeld maar dat is het niet. Draaiboeken liggen klaar! Het bestuur en directie van zo’n coöperatieve vereniging worden benoemd door de leden (denkt u aan het Rabobank principe en ook aan de Landbouwcoöperaties). Het bestuur van de coöperatie onderhandelt namens de leden over de voorwaarden waarop het netwerk wordt aangelegd en welke diensten geleverd worden, in dit geval supersnel internet, telefonie, radio en TV. Het bestuur ziet erop toe dat de gewenste kwaliteit geleverd wordt en spreekt sancties af als deze kwaliteit niet wordt geleverd. Het bestuur onderhandelt ook over de prijs.

Eigendom en zeggenschap bij de bewoners!

Door als samenleving het netwerk zelf aan te leggen en het eigendom daarvan onder te brengen in een coöperatieve vereniging krijgen de inwoners van Eersel zowel eigendom als zeggenschap. Omdat de coöperatieve vereniging geen winst hoeft te maken ontstaan al snel voordelen voor de leden van de coöperatie, dus degenen die gebruik maken van het net. Maar nog belangrijker dan voordelen voor de leden is de zeggenschap. De coöperatie beslist zelf over een aantal belangrijke zaken:

 1. Het bedrag dat u moet betalen om van de aansluiting gebruik te maken;
 2. Welk gebieden aangesloten worden;
 3. Of scholen, kerken, (agrarische) bedrijven, sportkantines, zorgcentra, worden aangesloten en onder welke voorwaarden;
 4. De openheid van het netwerk voor alle aanbieders van telefonie, internet en radio en TV.


De keuze waar we nu met z’n allen voor staan is niet zozeer kiezen uit Reggefiber, KPN of UPC. De belangrijkste vraag die nu voorligt is: willen wij met z’n allen onze aansluiting voor telefonie, radio en tv en internet toevertrouwen aan investeerders of willen we zelf het eigendom en zeggenschap. Daar kunt u nu voor kiezen. Deze kans is eenmalig en komt nooit meer.

Vooropgesteld, glasvezel moet er komen, en liefst op korte termijn en voor zoveel mogelijk mensen. Dit betekent dat er op korte termijn belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

Daarom de volgende oproep:

Wacht met het aanmelden bij een aanbieder totdat duidelijk is wat de voor- en nadelen zijn van alle aanbiedingen

Een groep mensen met vertegenwoordigers uit de kerkdorpen neemt het voortouw om dit in gang te zetten.


Wil je op de hoogte blijven?

 • Het burgerinitiatief (dagbrabant.nl/eersel)
 • Volg “GlasvezelEersel” op Twitter voor alle informatie over glasvezel in Eersel
 • Meldt je interesse voor het burgerinitiatief aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Kom naar de informatie avond op 13 april in de Rosdoek, aanvang 20.00 uur.
 • Brabant manifest
 • Presentatie Knegsel 14 maart Burgercomité Glasvezel
 • Alles over glasvezel op site van de gemeente Eersel .
 • Ga samen zitten en zorg dat ’t lukt


Interesse gewekt? Lees dan ook de volgende (online) info:Leefbaar Wintelre
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdrukken E-mail

Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen

Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen in Wintelre


Na twee avonden met U in de Rosdoek gesproken te hebben over zorg en welzijn in Wintelre, en de uitkomsten van Uw onderling overleg ook bekeken te hebben, zijn al deze gegevens vastgelegd in een rapport, “Zorg, welzijn en wonen in Wintelre, daar gaan we voor!”.

Dit rapport heeft de werkgroep Zorg en Welzijn onlangs aan de gemeente en aan Leefbaar Wintelre aangeboden, en met hen besproken. Ook heeft de werkgroep intussen over verschillende zaken uit het rapport een gesprek gehad met de artsen van de medische maatschap in Vessem.

Dit rapport kunt U onder deze link vinden.

Ook in de Rosdoek ligt een inkijk-exemplaar, evenals in Kempkeshof.


De werkgroep “Zorg en welzijn” is van mening dat we iets moeten doen met de wensen die U naar voren hebt gebracht en dat we ons moeten inzetten om de voorzieningen in Wintelre op peil te houden en waar nodig dienen te verbeteren.

Of deze activiteiten moeten worden opgepakt door de werkgroep of mogelijk door een nog op te richten coöperatie of vereniging, is nog onderwerp van gesprek.
Vast staat wel, dat de werkgroep het niet alleen waar kan maken zonder ondersteunende hulp van andere dorpsgenoten die zich ook hier voor willen inzetten, en dat het eventuele opzetten van een coöperatie of vereniging ook financiën vraagt. 

Afdrukken E-mail

Verslag Zorgoverleg 9 juni 2008

Verslag overleg gemeente

Op 19 maart 2008 heeft er een overleg plaats gevonden op het gemeentehuis met diverse zorginstellingen over mogelijkheden 24 uurs zorg in Wintelre.

Dit overleg heeft een opvolging gekregen op 9 juni 2008:

Verslag van de bijeenkomst Zorgoverleg De Rosdoek Wintelre gehouden op 9 juni 2008 in Kempkeshof te Wintelre.

Deze bijeenkomst is belegd naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over de Multifunctionele Accommodatie De Rosdoek op 15 mei jongstleden. Hierbij werd duidelijk dat 19 maart een vervolg diende te krijgen en wel met de daarbij betrokken partijen maar ook met partijen die op 15 mei genodigd en aanwezig waren.

 

Afdrukken E-mail

Reconstructie Kekkeneind- Merenweg te Wintelre

Reconstructie Kekkeneind- Merenweg te Wintelre

Na de snelheidsremmende maatregelen op de Biemeren is nu het vervangen van de verharding van het Kekkeneind en een gedeelte van de Merenweg aan de beurt. Op het Kekkeneind worden ook verkeersremmende maatregelen aangelegd.

De bestaande klinker verharding wordt vervangen door asfalt zodat de geluidsoverlast voor de omwonende sterk verminderd. De verkeersremmende maatregelen bestaan uit een uitbuiging met middengeleider tussen huisnr 1 en 1a. en er komen wegversmallingen op het gedeelte tussen uitbuiging en de Hemelrijksestraat.

Tijdens de reconstructie wordt de haag (acer campestre) aan de noordzijde gerooid. Medio november 2012 komt hiervoor een beukenhaag terug.

Het werk start op maandag 4 juni 2012 en bestaat uit 3 fases. 1e fase is het gedeelte Merenweg vanaf de Oostelbeersedijk tot aan het boswachtershuis (huisnr. 2a). 2e fase is het Kekkeneind vanaf de Oostelbeersedijk tot aan de uitbuiging (huisnr. 1a). Fases 1 ( van 4 juni tot 22 juni) en 2 duren tot aan de bouwvakvakantie (13 juli). De 3e fase is het gedeelte Kekkeneind vanaf de uitbuiging tot de Hemelrijksestraat en start na de vakantie. Het gehele werk duur tot eind september 2012.

Voor de bouwvakvakantie gaan de Nutsbedrijven ook de gas- en waterleiding ter hoogte van de uitbuiging verleggen, hierover wordt u door de Nutsbedrijven nog nader geïnformeerd.

Het verkeer van en naar Vessem zal in de 1e fase via Oostelbeers omgeleid worden. In fase 2 en 3 gaat het verkeer van en naar Vessem via de Oostelbeersedijk-Rouwven en Mostheuvel. Het verkeer van en naar Veldhoven wordt via de De la Courtstraat- Het Groen en de Veldhovenseweg omgeleid. 

Afdrukken E-mail