• Home
 • Dorpsraad Wintelre Nieuwsberichten

Bibliotheek


Sinds 10 oktober 2012 heeft Wintelre, na het verdwijnen van de bibliobus, weer een bibliotheek!
De bibliotheek is tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre in samenspraak met de gemeente Eersel die een startsubsidie ter beschikking stelde. Een aantal vrijwilligers heeft een grote inzamelingsactie van boeken onder de inwoners van Wintelre ontketend met een ongekend resultaat. Binnen de kortste keren waren er tegen de 2000 boeken ingezameld en moest de bibliotheekcommissie besluiten om een stop in te voeren. In de recreatiezaal van Kempkeshof, een woonvoorziening voor senioren, werd een prachtige bibliotheek ingericht.

 

 

Op 10 oktober werd de bibliotheek officieel geopend door Ria van der Hamsvoord, wethouder van de gemeente Eersel.

De boeken zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

 • Romans, waaronder veel streekromans (Bekijk hier de volledige lijst)
 • Detectives/thrillers (Bekijk hier de volledige lijst)
 • Brabant
 • Geschiedenis
 • Kunst
 • Hobby
 • Poëzie
 • Religie
 • Landen en Volkeren
 • Readers Digest: Het Beste Boek
 • Diversen

Een uitgebreide inventarisatie is hier te vinden

Bovenstaande aanklikbare lijsten zijn bijgewerkt tot 3 mei 2016, het totale bestand aan boeken van de bibliotheek Wintelre: 1074 romans, 361 thrillers, 452 diverse categorieën en 18 luisterboeken.

 

Voor de bibliotheek bestaat een uitleenreglement die de volgende regels omvat:

 • Het uitlenen van boeken is kosteloos
 • Per persoon worden er maximaal 3 boeken uitgeleend
 • De maximale uitleentermijn bedraagt 2 maanden

De openingstijden van de bibliotheek op Kempkeshof zijn:

 • Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur

Elke 3 maanden wordt er een activiteit georganiseerd die te maken heeft met de bibliotheek, boeken en/of schrijvers.

De Bibliotheekcommisie bestaat uit de volgende personen:

 • Ditty ten Boske, Slikdijk 16, tel. 2055133
 • Ine Pulles, Akkerweg 46, tel. 2051999
 • Wim ten Boske
 • Mini Huijbers
 • Jo van de Biggelaar
 • Agnes Kok
 • Toos Leermakers
 • Anita Goldstein-Brouwer

 

Afdrukken E-mail

Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VsW)

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT IN WINTELRE.

Vanaf 1 januari 2015 zijn een aantal zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de Gemeente. Tegelijkertijd werd er bezuinigd. Dit betekent dat er meer zorgtaken door familie, buren, vrienden en vrijwilligers verricht  worden ten behoeve van hen die dit nodig hebben.
Daarom wil de werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre een oproep doen aan iedereen in Wintelre die daar zin in heeft en zich geroepen voelt om zich als vrijwilliger aan te melden.

De activiteiten die de vrijwilliger uitvoert, kunnen bestaan uit:
-    Het maken van een praatje
-    Licht huishoudelijke werkzaamheden
-    Het (samen) doen van boodschappen
-    Ontspannende activiteiten, bijv. wandelen, fietsen, eindje rijden met de auto, handwerken, een spelletje doen, foto’s bekijken, voorlezen, ……
-    Bezoekjes afleggen aan familie en/of vrienden
-    Administratieve werkzaamheden
-    Lichte tuinwerkzaamheden
-    …….

De vrijwilliger kan aangeven hoeveel uur per week/per twee weken/per maand zij/hij beschikbaar kan zijn en gedurende welke periode. Daarnaast dient de vrijwilliger aan te geven welke activiteiten zij/hij het liefst wil verrichten.
De vrijwilliger kan gevraagd worden door de coördinator van het VSW om daadwerkelijk tot een bepaalde activiteit over te gaan.
Naast de mond tot mond reclame om tot een grote vrijwilligerspool te komen, hopen we van harte dat er voor januari 2015 in Wintelre een enthousiaste groep vrijwilligers klaar staat om waar nodig  anderen bij te staan.
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de hieronder staande personen van de Werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre. Natuurlijk kunt u ook bij hen terecht voor meer informatie.

Elly Leermakers, Akkerweg 14, 5513 AR Wintelre, T. 2053823, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan Kruit, Akkerweg 15, 5513 AR Wintelre, T. 2052132, E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdrukken E-mail

Antennegroep Wintelre

ANTENNEGROEP WINTELRE

Zorg en aandacht in ons eigen dorp voor alle inwoners.

Sinds kort is in Wintelre een Antennegroep actief die graag binnen de gehele gemeenschap een luisterend oor wil bieden aan hen die daar behoeften aan hebben. Hulp en zorgbehoeften staan hierbij centraal. Ze maken straks gebruik van een sociale kaart. Hierdoor kunnen de antennes op een eenvoudige manier mensen naar de gezochte hulp verwijzen. Op deze manier hopen we verder de leefbaarheid te verbeteren binnen de gemeenschap van Wintelre.


De werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre is al veel eerder het overleg aangegaan met de gemeente Eersel, informele zorgverleners (Zuidzorg, Joriszorg en RSZK etc.) en ook vrijwilligersorganisaties uit Wintelre om initiatieven te ontwikkelen om burgers meer te betrekken bij de directe hulpverlening voor mensen die dat nodig hebben. Hiervoor heeft de werkgroep 12 mensen gevonden, die redelijk tot goed bekend zijn met ons dorp en haar inwoners en enthousiast waren om zich daarvoor in te zetten. Deze Antennegroep heeft afgelopen jaar een training gevolgd bij de stichting de Vonk, een instelling voor Maatschappelijk activeringswerk.


Dankzij de cursusleidsters Tine Ansems werden het 5 inspirerende bijeenkomsten met o.a. aandacht voor de visie op de samenleving in Wintelre, de rol van de vele vrijwilligers in ons dorp en de eigenverantwoordelijkheid van de deelnemers. De theorie over de WMO, welzijn nieuwe stijl en familiezorg en de kanteling en wat dat allemaal betekent voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Ook oordelen en niet veroordelen, gespreks- en luistervaardigheden en de eigen rol van elke antenne in het traject van: vraag naar zorg en aandacht, vraag dus naar hulp, kwamen aan de orde. Alle deelnemers hebben uiteindelijk met succes de intensieve cursus goed doorlopen en uit handen van wethouder Ria van der Hamsvoord een certificaat ontvangen.

Antennegroep Wintelre

Antennegroep Wintelre kun je altijd aanspreken in het openbaar. Wij (Ellie, Anny(overleden), Danielle, Riny, Loes, Cor, Betsy, Jan, Ella, Sjaan, Carlijn en Karen)staan altijd klaar voor een praatje. Wij hopen dat de kleurrijke flyer met verschillende vrijwilligers van binnen en buiten de kern en van jong en oud een bijzondere plaats krijgt in uw bewaarmap. Mocht u op een of andere manier contact met ons willen opnemen, mocht u ons nodig hebben, dan kunt u een e-mailberichtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook contact opnemen via een van de volgende personen:

 • Betsy Snelders 2051678
 • Jan Heuveling 2052151
 • Riny Reniers 06-42393689.

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...