• Home
  • Lid worden Dorpsraad Wintelre

Lid worden Dorpsraad Wintelre

De Stichting Dorpsraad Wintelre wil een afspiegeling zijn van de inwoners van Wintelre.

Om die afspiegeling te bereiken is aan de buurtschappen gevraagd een afvaardiging van en namens de buurt in de raad te laten plaatsnemen.

Ook een afvaardiging van de jeugd, de ouderen, de ondernemers en overige geledingen is welkom.

Momenteel missen we nog een afvaardiging van de buurtschappen De Hut, Bijsterveld-Slikdijk-Pullen en de Vreemdelingenhoek ( omgeving Groenstraat).

 

 

Afdrukken E-mail