Contributie


De contributie voor 2021 bedraagt: 

Senioren                                   € 85,00 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar 17 jaar of ouder zijn) 

Junioren 13 t/m 16 jaar              € 35,00 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar nog geen 17 zijn) 

Junioren t/m 12 jaar                  € 27,50 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar nog geen 13 zijn)

Zomerlidmaatschap senioren       € 35,00 (Geldig van juni t/m september)

Zomerlidmaatschap jeugd           € 15,00 (Geldig van juni t/m september) 

Nieuwe leden betalen daarnaast een eenmalige inschrijfvergoeding van €5,00.

Afdrukken E-mail