• Home
  • Wat is Jong Nederland?

Wat is Jong Nederland?

Jong nederland Algemeen

JN is een landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Onder het landelijk bestuur (hoogste orgaan) vallen: het landelijk bureau, infocentrum, werkgroepen/teams en de afdelingenraad. Alle vier hebben een adviserende bevoegdheid aan het landelijk bestuur. Hieronder volgen de districten die opgesplitst zijn in afdelingen. Afdeling Wintelre valt onder district de Kempen. Elke afdeling kan iemand afvaardigen in de afdelingsraad en zodoende rechtstreeks invloed uitoefenen op het landelijk beleid.

Alle afdelingen werken zelfstandig en krijgen veel vrijheid in doen en laten. Het programma voor de wekelijkse groepsavond mag door de leiding zelf worden samengesteld. Er worden veel speltips aangereikt via (verplichte) cursussen, trainingen, kaderschouw, het blad Ratel en de viermaandelijkse magazine voor leiding van JN: IDEE. Daarnaast wordt op landelijk niveau beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met actuele thema's als bijvoorbeeld: agressie, pesten, normen en waarden. Deze thema's komen aan de orde via diverse cursussen, trainingen en de IDEE.

Stichting Jeugdbelangen (SJB) houdt zich voornamelijk bezig met het beheer en onderhoud van jeugdhuis 'de Klink'. Het belangrijkste doel is de leden en de leiding van JN een veilig en schoon onderkomen te geven. Daarnaast ondersteunt en adviseert SJB de leiding in bepaalde situaties. Er is een aantal keer per seizoen gezamelijk overleg. Verder krijgt SJB hulp van de leiding bij acties als: oud papier ophalen, kermis en braderie. De opbrengten van deze acties gebruikt SJB om het onderhoud van het jeugdhuis te financieren. Andere inkomsten zijn o.a. het verhuur van het jeugdhuis en de jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Mede door het vele vrijwilligerswerk krijgen we ieder jaar de begroting sluitend.

Afdrukken E-mail