Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen

Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen in Wintelre


Na twee avonden met U in de Rosdoek gesproken te hebben over zorg en welzijn in Wintelre, en de uitkomsten van Uw onderling overleg ook bekeken te hebben, zijn al deze gegevens vastgelegd in een rapport, “Zorg, welzijn en wonen in Wintelre, daar gaan we voor!”.

Dit rapport heeft de werkgroep Zorg en Welzijn onlangs aan de gemeente en aan Leefbaar Wintelre aangeboden, en met hen besproken. Ook heeft de werkgroep intussen over verschillende zaken uit het rapport een gesprek gehad met de artsen van de medische maatschap in Vessem.

Dit rapport kunt U onder deze link vinden.

Ook in de Rosdoek ligt een inkijk-exemplaar, evenals in Kempkeshof.


De werkgroep “Zorg en welzijn” is van mening dat we iets moeten doen met de wensen die U naar voren hebt gebracht en dat we ons moeten inzetten om de voorzieningen in Wintelre op peil te houden en waar nodig dienen te verbeteren.

Of deze activiteiten moeten worden opgepakt door de werkgroep of mogelijk door een nog op te richten coöperatie of vereniging, is nog onderwerp van gesprek.
Vast staat wel, dat de werkgroep het niet alleen waar kan maken zonder ondersteunende hulp van andere dorpsgenoten die zich ook hier voor willen inzetten, en dat het eventuele opzetten van een coöperatie of vereniging ook financiën vraagt. 

Afdrukken E-mail