Verslag Zorgoverleg 9 juni 2008

Verslag overleg gemeente

Op 19 maart 2008 heeft er een overleg plaats gevonden op het gemeentehuis met diverse zorginstellingen over mogelijkheden 24 uurs zorg in Wintelre.

Dit overleg heeft een opvolging gekregen op 9 juni 2008:

Verslag van de bijeenkomst Zorgoverleg De Rosdoek Wintelre gehouden op 9 juni 2008 in Kempkeshof te Wintelre.

Deze bijeenkomst is belegd naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over de Multifunctionele Accommodatie De Rosdoek op 15 mei jongstleden. Hierbij werd duidelijk dat 19 maart een vervolg diende te krijgen en wel met de daarbij betrokken partijen maar ook met partijen die op 15 mei genodigd en aanwezig waren.

 

Afdrukken E-mail