Toename Vliegbewegingen Wintelre

TOENAME VAN VLIEGVERKEER BOVEN WINTELRE IN KAART GEBRACHT

Tijdens de laatste vergadering van Leefbaar Wintelre (25 februari) is het onderwerp Eindhoven Airport en het toenemende vliegverkeer wederom aan bod gekomen. De Bewonersvereniging Omwonenden Eindhoven (BOW) heeft ons twee vergelijkende tekeningen gestuurd van vliegbewegingen in het luchtruim boven o.a. Wintelre van januari/februari 2014 en van januari/februari 2015.


De tekening van 2015 laat een schrikbarende toename zien voor Wintelre in vergelijking met januari/februari vorig jaar. 

 

Door op de kaart te klikken krijgt u een vergroting


Wat is er exact te zien? Terwijl de hinder van het vliegverkeer vorig jaar nog verspreid werd over een groot oppervlakte, pakt de grootste overlast zich in 2015 samen boven ons dorp. Dat is op de tekening van 2015 te zien aan de grote, groene markering die ons dorp overlapt. Terwijl de tweede uitbreiding (naar 15.000 vluchten) zelfs nog moet plaatsvinden. Wat heeft die mogelijke uitbreiding wel niet voor gevolgen voor Wintelre? Slaat de groene markering straks uit naar rood? Dit zal niet alleen de geluidsoverlast (hoorbaar), maar ook zeker de luchtkwaliteit / luchtverontreiniging in Wintelre zwaar belasten. De overheersende wind komt namelijk vanuit het westen.


De hinder ontstaat met name doordat een nieuwe vliegroute (vliegroute 1b) tot stand is gekomen om de kernen Veldhoven, Knegsel, Eersel en Hoogeloon te ontlasten. Deze kernen worden minder belast maar ons dorp wordt daardoor juist extra zwaar belast. We willen de inwoners van Wintelre bewustmaken van de huidige situatie, zodat u inziet dat het belangrijk is om overlast te melden.

Ervaart u hinder van het vliegverkeer, doe dan melding op www.samenopdehoogte.nl onder het knopje ‘melding indienen’. Het is ook mogelijk om telefonisch geluidsoverlast door te geven, via 040-2896133 en 040-2896144.
Dit jaar vindt er namelijk een evaluatie plaats over het aantal vluchten dat Eindhoven Airport uitvoert en de hinder die daardoor ontstaat. Als we niets laten horen, gaat men er vanuit dat we akkoord gaan met een toename van het aantal vluchten boven ons hoofd.


Leefbaar Wintelre heeft met BOW op korte termijn een overleg over de ontwikkelingen.

Afdrukken E-mail