Laatste kans voor Wintelre betreffende Eindhoven Airport! Pak die aan!

 

Beste inwoners van Wintelre,

Woensdag 28 oktober heeft (oud) Staatssecretaris Mansveld middels een Kamerbrief bekend gemaakt welke beslissing het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft genomen over de 2e uitbreiding van Eindhoven Airport. In deze Kamerbrief wordt een 2e uitbreiding voorgesteld met enkele (minimale) voorwaarden wat betreft de vluchten na 23.00 uur. De Tweede Kamer zal in december een besluit nemen en zal voor de meeste geen verrassing zijn of worden.

 

In diverse brieven, behorende bij de Kamerbrief, wordt geschreven dat Eindhoven Airport zich maximaal ingespannen heeft om een juiste balans te vinden tussen de ontwikkeling van de luchthaven en de leefkwaliteit in de omgeving. Dat is een redenatie die onbegrijpelijk is. Hoe ga je immers uitleggen dat de omgeving geluidsoverlast en luchtvervuiling accepteert! De uitbreiding van Eindhoven Airport is in 2010 (of waarschijnlijk al eerder) besloten. Het in gang gezette proces voor uitbreiding is uitgevoerd met de strategie: Het doel heiligt de middelen.

Hebben we dan als inwoners van Wintelre helemaal niets bereikt? Heeft de informatieavond op 9 september in de Rosdoek, met 200 boze inwoners helemaal niets opgeleverd? Blijkbaar wel (iets).

In de Kamerbrief van (oud) Staatsecretaris Mansveld staat een passage (pagina 6) die gaat over Wintelre.  De tekst is al volgt:

Tot slot willen wij kort ingaan op de overlast in Wintelre als gevolg van de nieuwe vliegroute 1b. In het advies wordt specifiek aandacht gevraagd voor mogelijkheden tot ontlasting van Wintelre. Dit dorp, dat grenst aan de luchthaven, ervaart de nieuwe vliegroute 1b in samenhang met de geluidoverlast van de inrichtings- en grondgebonden activiteiten van het vliegveld, als een aanzienlijke verslechtering. In antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Helvert en Knops bent u geïnformeerd dat een evaluatie van deze vliegroute nog onderwerp van gesprek is (Tweede Kamer 2014-2015, aanhangsel 3217). Uiterlijk vanaf januari 2016, een jaar na de ingebruikneming van de vliegroute, zal deze worden geëvalueerd. De klachten van de bewoners van Wintelre worden in deze evaluatie betrokken. Dat betekent dat ook de geluidoverlast van andere activiteiten in beschouwing wordt genomen.

Zie hier de volledige Kamerbrief.

In het Aldersadvies is opgenomen dat er alternatieven moeten worden gezocht om de overlast door het vliegveld bij Wintelre te verminderen. Helemaal geen overlast van geluid en stank ten gevolge van het vliegveld is (inmiddels) een utopie, maar het annuleren van route 1b zou wel helpen. Andere oplossingen van overlast zoals het proefdraaien zullen ook komen.

Maar we hebben al eerder gezegd: WIE MELDT, DIE TELT.

In de rapportage van het meldpunt “Samen op de hoogte” is gebleken dat het aantal meldingen in Wintelre behoorlijk is gestegen. Dit dienen we dan ook consequent vol te houden, maar nog beter zou het zijn als iedereen “overlast” meldt.

Inwoners van Wintelre, we hebben nu de kans, en waarschijnlijk ook onze laatste kans. Pak die aan en meld overlast van vliegverkeer via: www.samenopdehoogte.nl of via de telefoon nummer 040 2896133 of 040 2896144.

Gun jezelf, maar ook zeker de jeugd een leefbare toekomst in Wintelre.

Heb je nog vragen over de Kamerbrief of over het melden van overlast van vliegverkeer, of wil je een bezoek brengen aan Vliegbasis Eindhoven, neem dan contact op met Leefbaar Wintelre.

Henk Bartels

Namens Leefbaar Wintelre, werkgroep Zorg en Welzijn

 

Afdrukken E-mail